• Laadimme kullekin taloyhtiölle vuosisuunnitelman, jonka tarkoituksena on selkeyttää ja ohjata taloyhtiön taloutta, ylläpitoa sekä hankkeiden suunnittelua ja toteutusta.
 • Raportoimme taloyhtiön tilanteesta ja toiminnasta avoimesti ja ammattitaidolla sekä ajantasaisesti.
 • Kilpailutamme palvelusopimukset säännöllisesti ja seuraamme aktiivisesti taloyhtiön kustannus- ja vastikekehitystä; tavoitteenamme on kustannustehokas vastikekehitys.
 • Kehitämme yhtiöiden toimintaa ja hallintoa muun muassa edistämällä sähköistä tiedottamista, hyödyntämällä jatkuvan arvontuoton mahdollisuudet muun
 • Hyvään talousjohtamiseen kuuluu läpinäkyvyys, suunnitelmallisuus ja toiminnan ennakointi.
 • Hyvä talousjohtaminen ei ole vain loputonta säästämistä ja kustannusten minimointia, vaan myös perusteltujen ja kannattavien investointien oikea-aikaista suunnittelua ja toteuttamista.
 • Tavoitteenamme on varmistaa yhtiöiden jatkuva arvonmuodostus ja siinä osaavalla talousjohtamisella on merkittävä rooli.
 • Lähde™ tarjoaa keskitetyn näkymän taloyhtiön elinkaaren aikaiseen dokumentaatioon.
 • Lähde™ -palvelu perustuu Inno Isännöinnin tekemään palvelukehitykseen ja kaupallisesti saatavilla oleviin sekä hyväksi koettuihin ratkaisuihin.
 • Välitämme asiakkaillemme laadukkaat teknisen isännöinnin palvelut kumppaniverkostomme kautta.
 • Yhteistyökumppaneidemme kautta asiakkaamme saavat tarvittavat kiinteistön elinkaaren aikaiset tekniset palvelut luotettavasti ja ammattitaitoisesti.
 • Kumppanuuspohjainen verkostoitunut toimintamalli mahdollistaa kustannustehokkaan toiminnan.
 • Käyttämällä sitoutuneita, osaavia ja ammattitaitoisia yhteistyökumppaneitamme haluamme keventää teknisen isännöinnin kustannuksia tarvetta vastaavaksi.
 • Valvomme aina, että asiakkaamme etu on edellä päätöksiä tehdessä ja kustannuksien aiheutuessa.
 • Toimimme taloyhtiön edustajana valvoen asiakkaamme etua hankkeen eri vaiheissa yhteistyössä eri osapuolten kanssa.
 • Tarjoamme korjaus- ja urakkapalvelut yhteistyössä vakiintuneen yhteistyöverkoston ja luotettaviksi havaittujen yhteistyökumppaneiden kanssa. Kilpailutus on kuitenkin riippumatonta ja läpinäkyvää.
 • Asiantuntija- ja konsultointipalvelumme kattavat taloudelliset, hallinnolliset että tekniset palvelut.