• Mikäli taloyhtiön rakennusvuosi on 1990- luku tai vanhempi, tulee uuden lain mukaan suorittaa asbestikartoitus purettavista materiaaleista. Jos maalaat, tapetoit tai asennat laminaatin niin ei muutostyöilmoitukselle ole tarvetta. Muussa tapauksessa osakkaan on ilmoitettava remontistaan 1-2 viikkoa ennen aiottua aloitusajankohtaa. Muutostyöilmoituksen tulee olla niin kattava, että isännöitsijä ja hallitus pystyvät sen perusteella arvioimaan muutostyön vaikutukset yhtiölle ja mahdollisesti muille osakkaille. Ilmoituksessa tulee olla tarkka selostus suunnitellusta työstä, tarvittavat suunnitelmat ja piirustukset sekä tarkat tiedot töiden toteuttajista. Tarvittaessa isännöitsijä pyytää osakkaalta lisäselvityksiä ennen muutostyönluvan antamista. Huomaathan, että muutostöitä ei saa aloittaa ennen luvan saantia. Käsittelyaika on tavanomaisesti 1 - 2 viikkoa. Mikäli muutostyö vaatisi rakennusluvan, on osakkaan tämä selvitettävä esimerkiksi rakennusinsinöörin kanssa tai selvittää luvan tarve suoraan rakennusvalvonnasta. Taloyhtiö tavanomaisesti valtuuttaa osakkaan hakemaan rakennusluvan valtakirjan nojalla. ASOY lain mukaan taloyhtiöllä on oikeus valvoa osakkaan muutostyötä. Valvonnan tarve arvioidaan muutostyöilmoitusta käsiteltäessä. Osakas vastaa valvonnan kuluista. Osakas voi ottaa työlleen myös oman valvojan taloyhtiön asettaman valvojan lisäksi. On huomattava, että valvonta ei poista osakkaan vastuuta tehdystä remontista. Inno Isännöinti Oy:n tekninen isännöinti veloittaa muutostöiden valvonnasta 117,80 €/tunti. Taloyhtiönne hallitus päättää viime kädessä, mikä taho suorittaa muutostyön valvonnan.
  • Tiedot suunnitteilla olevasta työstä

  • LVI työt

  • Rakennustyöt

  • Vedeneristystöiden suorittaja

  • Sähkötyöt

  • Ilmoittajan tiedot

  • Muutostyön suunnitelmat

  • Lataa muita remontin liitteitä